GRUND

​______________________________
Vi gör grunder till de flesta sorters byggnader.
Exempelvis
  • Husgrund vid nybyggnation
  • Utbyggnader av befintliga hus
  • Garage
  • Verkstäder
  • Stall
Platta på mark är den grundläggningsvariant som vi oftast gör idag men vi utför även traditionella torpagrunder och plintgrunder.


GrundGrund
Grund
Färdig grund innan gjutning
GjutningGjutning
Gjutning
Gjutning med pumpbil
Slipning Slipning
Slipning
Direktslipning av betongen efter gjutning