LÄNKAR

_________________________________________________________

www.maskinentreprenorerna.se
Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer.

Gävleborgs maskin & transportcentral, GMT.  Gävleborgs ledande förmedlare av transport och maskintjänster.

www.foretagarna.se
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med ca 80 000 medlemmar i vårt nätverk. Vi är en nationell organisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Sverige.