NORRLANDET V/A
____________________________________________________________
Inkoppling av kommunalt VA 

Vi har tidigare kopplat in flertalet nyanslutningar på Gästrike vattens VA. Senast under 2014-15 kopplade vi in ett 60-tal fastigheter runt Trösken. Dessa hade samtliga en villapumpstation.
För er som är på gång att få kommunalt avlopp till eran fastighet så finns det några saker att fundera på.
  • I fritidshus så finns det ofta flera anslutningar för avlopp. Kolla upp detta så att allt spillvatten kopplas på nya anslutningen.
  • Är erat fritidshus ouppvärmt på vintern? Vi har lösningar för att inte ledningarna skall frysa sönder. 
  • Om ni planerar att eventuellt bygga en sidobyggnad, kan det vara idé att göra extra avsättningar för det.
  • Fundera på om det är något mer som ni vill ha uträttat på tomten. Ex. flytta en sten, gräva bort stubbar. mm
  • Hur mycket av arbetet vill ni att vi gör? Vill ni så kan ni bryta ut delar att göra själv. 


Villapumpstation
För er som måste installera Villapumpstation så är det bra om ni tänker på följande:
  • Placering.
  • El-installation: Vi samarbetar med elektriker och kan ombesörja inkoppling.
Invändig vvs
Det kommer att krävas viss rördragning där vattenmätaren skall sitta, bl.a sätta upp en vattenmätarkonsol. Om du vill kan vi ombesörja att det utförs.

Under Referenser  har vi lagt upp bilder från två jobb gällande sättning av villapumpstation. 


Välkomna att kontakta oss med dina behov, så lämnar vi offert efter genomgång på plats. Offerten är givetvis kostnadsfri. 
Villapumpstation Villapumpstation
Villapumpstation
Sättning av villapumpstation i Furuvik
Foto 2015 05 25 13 48 38Foto 2015 05 25 13 48 38
Foto 2015 05 25 13 48 38
Foto 2015 05 22 11 04 111Foto 2015 05 22 11 04 111
Foto 2015 05 22 11 04 11